»

برچسب:  چربی گیر اتوماتیک

گروه : چربی گیر

چربی گیر اتوماتیک

لیست چربی گیر های اتوماتیک چربی گیر اتوماتیک مدل ۱۵grtrap مشاهده جزییات بزودی چربی گیر آشپزخانه اتوماتیک چربی گیر اتوماتیک مدل ۲۵grtrap مشاهده جزییات بزودی چربی گیر اتوماتیک رستوران چربی گیر اتوماتیک مدل ۲۶grtrap مشاهده جزییات بزودی چربی گیر اتوماتیک… ادامه نوشته »

گروه : چربی گیر

چربیگیر DAF روغن گیر فاضلاب  DAF Dissolve Air Flotation (DAF) روش شناورسازی چربیگیری روش DAF نسبت به روش های دیگر حذف روغن و چربی متداول تر است. در روش چربیگیری DAF  در مسیر ورود فاضلاب به پمپ (یعنی قسمت مکش پمپ)،… ادامه نوشته »