»

برچسب:  فاضلاب شهری

گروه : مقالات

اگو و فاضلاب شهری

vdzbworggh

گروه : مقالات

تصفیه فاضلاب شهری

یکی از متداولترین روشهای تصفیه فاضلابهای شهری درتصفیه خانه های ایران ، روش برکه تثبیت است فرایندهای مورد استفاده در روش برکه تثبیت عبارتند از: الف.فرایند فیزیکی یا مکانیکی ب.فرایند بیولوژیکی ج.فرایند شیمیایی فرایندهای فیزیکی یا مکانیکی: ۱٫آشغالگیری اولین مرحله… ادامه نوشته »