»

برچسب:  تصفیه فاصلاب عفونی

گروه : مقالات

اكسيژن فعال تصفیه فاضلاب بیمارستانی

یکی از مواد در تصفیه فاضلاب اکسیژن فعال میباشد هر چند این ماده در دستگاهها اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی می توان توسط یک تزریق کننده از این ماده در فرایند تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تصفیه فاضلاب بهداشتی… ادامه نوشته »