»

چربی گیر فایبر گلاس

چربیگیر

چربی گیر دستگاهی جهت چربی زدایی پساب های آشپزخانه و پسابهای روغنی و چرب میباشد . چربیگیر ها در دو نوع اتوماتیک و غیر اتوماتیک و در ۳ نوع جنس ساخته میشوند .

چربی گیر بتنی , چربی گیر فایبر گلاس و چربی گیر پلی اتیلنی . که هر کدام مزایا و معایبی نسب به یک دیگر دارند .

هزینه راه اندازی
بازبینی
طول عمر
تجهیزات جانبی
Performance
راه اندازی
low
low
*
low
بلند مدت
چربی گیر بتنی
normal
*
hight
hight
کوتاه مدت
چربی گیر فایبرگلاس
normal
*
hight
normal
کوتاه مدت
چربی گیر پلی اتیلنی

Grease traps (also known as grease interceptors, grease recovery devices


اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati