»

چربیگیر DAF

روغن گیر فاضلاب  DAF

Dissolve Air Flotation (DAF) روش شناورسازی چربیگیری

روش DAF نسبت به روش های دیگر حذف روغن و چربی متداول تر است.

در روش چربیگیری DAF  در مسیر ورود فاضلاب به پمپ (یعنی قسمت مکش پمپ)، هوا و ماده منعقد کننده به فاضلاب افزوده میشود، سپس از پمپ عبور میکند، در نتیجه این امر ضمن اختلاط مواد منعقد کننده و هوا با فاضلاب، فشار جریان تا حد دلخواه افزایش پیدا میکند، سپس مجموعه فاضلابی وارد یک محفظه سربسته متعفن می شود تا اینکه ترکیبات فوق با یکدیگر مخلوط و یکدست شود.

در این مخزن زمان ماند حدود ۱ دقیقه و فشار هوا در حدود ۳-۲ اتمسفر است. بعد از این مرحله، فاضلاب وارد حوضچه شناور سازی می شود.

در این فرآیند حوضچه شناور سازی در هوای آزاد قرار دارد. در این صورت حبابهای هوا به سرعت تشکیل میشود و با مکانیزم های مختلفی ذرات جامد یا مایع را به همراه خود به سطح حوضچه منتقل میکنند.

شایان ذکر است که مواد منعقد کننده علاوه بر اینکه امکان اتصال ذرات مایع یا جامد را به حباب های هوا افزایش میدهند با نزدیک کردن ذرات به یکدیگر قطر آنها را افزایش داده و از این طریق هم سرعت صعود را افزایش می دهند.

مزایای روش شناور سازی DAF نسبت به سایر روش های حذف روغن و چربی

۱- به زمان ماند کمتری نیاز دارد، در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.

۲- به کمک این فرایند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.

۳- در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.

۴- امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.

۵- امکان کاهشBOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.

۶- راندمان حذفTSS  وBOD  به روش شناور سازی به ترتیب ۵۰-۹۰ و ۶۰ -۸۵ درصد گزارش شده است.

در اين طرح به منظور تصفيه پساب موجود با دبي ورودي ۱۰M3، پروسه تصفيه مطابق با استانداردهای فاضلاب در نظر گرفته مي­شود.

مرحله نخست آشغالگیری

به منظور حذف ذرات درشت دانه و معلق موجود در فاضلاب (آشغال و پلاستیک و …) از یک آشغالگیر دستی درشت دانه و سپس یک آشغالگیر ریز دانه استفاده میشود. این عمل باعث میشود تا راندمان پکیج در عمل تصفیه بالا رفته و عمل تصفیه بهتر انجام گیرد.

مرحله دوم پمپاژ

در این مرحله فاضلاب وارد یک مخزن متعادل ساز(پمپاژ)شده تا با استفاده از پمپ های مستغرق فاضلابی به داخل پکیج پمپ شود.این عمل بدین منظور انجام میشود تا بار هیدرولیکی یکنواختی وارد سیستم تصفیه شده و جریان به اصطلاح، یکنواخت(Continious) باشد.

مرحله سوم شناورسازی

در این قسمت به منظور حذف روغن و چربی موجود در پساب از یک واحد شناور سازی با هوای محلول استفاده خواهد گردید.

* لازم به توضیح است مطابق با تجربیات اجرایی این شرکت پساب حاوی روغن و چربی به دلیل پروسه تولید(چربیگیر) بوده و به جهت حذف این مواد از روش DAF  به همراه تزریق مواد امولسفایر استفاده خواهد گردید. راندمان حذف بار آلودگی (BOD-COD-OIL&GREASE) در این مرحله به تنهایی در حدود ۸۰% میباشد.

* مزایای روش شناور سازی DAF نسبت به سایر روش های حذف روغن و چربی

 1. به زمان ماند کمتری نیاز دارد،در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.
 2. به کمک این فرایند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.
 3. در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.
 4. امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.
 5. امکان کاهش BOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.
 6. راندمان حذف TSS  و BOD  به روش شناور سازی به ترتیب۵۰-۹۰ و ۶۰ -۸۵ درصد گزارش شده است.

* همچنین در این قسمت به جهت بالا بردن راندمان عمل تصفیه از تزریق ماده شیمیایی منعقد کننده نیز استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است ماده شیمیایی مورد نظر پلی آلومینیوم کلراید-PAC میباشد.

مزایای پلی آلومینیوم کلراید (PAC) نسبت به سایر منعقد کننده ها:

 1. فلاک هایی با دانسیته بالا تشکیل می دهد.
 2. در دامنه وسیع تری از رنج PH  عمل میکند.
 3. اگر در آب یا فاضلاب فسفات باشد کارایی PAC  جهت حذف فسفر بیشتر است.
 4. برای حذف مقدار معینی از مواد کلوئیدی میزان مصرف نسبت به سائر مواد شیمیایی کمتر است.

اشتراک گذاری

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati