»

چربی گیر فایبرگلاس، چربی گیر رستوران، چربی گیر آشپزخانه، چربیگیر فاضلاب

چربی گیر فایبرگلاس، چربی گیر رستوران، چربی گیر آشپزخانه، چربیگیر فاضلاب

دستگاههای چربی گیر رستوران گروه ایران چربی گیر ساخته شده از دو جنس فلزی و فایبرگلاس میباشد .

بیشتر مصارف دستگاه چربی گیر در چربی گیری فاضلاب و چربی گیری آشپزخانه میباشد .

پر فروش ترین نوع چربی گیر فایبر گلاس میباشد .


اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati