»

چربی گیری فاضلاب و مزیت های چربی گیری

چربی گیری فاضلاب و مزیت های چربی گیری

 

– نگه داری بهینه و سلامت تاسیسات فاضلاب

– محافظت از جداره چاه جذبی

– ضد رسوب عناصر سنگین تر

– دفع بهداشتی

– استفاده راحتتر از سپتیک تانک


اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati