»

پروژه ها

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۸۹

– چربیگیر رستوران – تهران – ۲۲ دستگاه
– چربیگیر هتل – تهران –  3 دستگاه
– چربیگیر رستوران – تهران – ۲ دستگاه
– چربیگیر رستوران – زنجان ۷ دستگاه
– چربیگیر رستوران – شیراز ۸ دستگاه
– چربیگیر رستوران – تبریز
– ۲۰ دستگاه
– چربیگیر رستوران و کافی شاپ – بوشهر
– چربیگیر آشپزخانه – غذای آماده – بوشهر

 

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۰

– چربیگیر آشپزخانه – اربیل- ۲ دستگاه
– چربیگیر رستوران- زنجان – ۲ دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – تهران- ۲۰ دستگاه
– چربیگیر رستوران- شیراز- ۲ دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – سیستان- ۱ دستگاه
– چربیگیر رستوران- همدان- ۲ دستگاه
– چربیگیر رستوران- بندرغباس- ۸ دستگاه

– چربیگیر رستوران- آذربایجان غربی- ۳ دستگاه

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۱

– چربیگیر آشپزخانه – شیراز- ۴ دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – ارومیه- ۱ دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – تبریز- ۱ دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – تهران- ۲۷ دستگاه
– چربیگیر کافی شاپ – مشهد- ۳ دستگاه
– چربیگیر کافی شاپ- قم- ۳ دستگاه
– چربیگیر رستوران- کرج- ۵ دستگاه
– چربیگیر رستوران- اصفهان- ۹ دستگاه

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۲

– چربیگیر رستوران- اصفهان- ۸ دستگاه
– چربیگیر رستوران- شیراز- ۷ دستگاه
– چربیگیر رستوران- ایلام- ۳ دستگاه

– چربیگیر رستوران- آذربایجان شرقی- ۲ دستگاه
– چربیگیر رستوران- تهران- ۱۲ دستگاه
– چربیگیر غذای آماده- تهران- ۱۰ دستگاه
– چربیگیر کافی شاپ- تهران- ۶ دستگاه

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۳

– چربیگیر رستوران- تهران- ۳ دستگاه
– چربیگیر رستوران- اصفهان- ۱۱ دستگاه
– چربیگیر رستوران- شیراز- ۱۵ دستگاه
– چربیگیر رستوران- ارومیه- ۷ دستگاه
– چربیگیر رستوران- نیشابور- ۷ دستگاه

 

 

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۴

– چربیگیر فود کورت – تهران- ۹ دستگاه
– چربی گیر فاضلاب- تهران – ۱۰ دستگاه
– چربیگیر پلی اتیلن – شیراز- ۱۶ دستگاه
– چربیگیر فایبرگلاس – بندرعباس- ۵ دستگاه
– چربی گیر تالار – یاسوج – ۷ دستگاه

 

 

 

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۵

– چربیگیر فست فود – تهران- ۱۹ دستگاه
– چربیگیر فاضلاب- تهران – ۱۷ دستگاه
– چربیگیر پلی اتیلن – تهران – ۱۶ دستگاه
– چربیگیر اتوماتیک- تهران – ۱۰۰ دستگاه

 

 

 

پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۶

– چربیگیر فست فود و فود کورت – تهران- ۱۹ دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه صنعتی – تهران – ۱۶ دستگاه
– چربیگیر پلی اتیلن – تهران – ۲۰ دستگاه
– چربیگیر اتوماتیک- تهران – ۵۰ دستگاه