»

محاسبه ظرفیت چربی گیر

محاسبه ظرفیت چربی گیر آشپزخانه یا چربی گیر رستوران

فاضلاب حاصل از شستشوی ظروف کثیف در آشپزخانه رستوران حاوی چربی های معلق میباشد . این چربی ها یه دو صورت درشت و ریز با یا بدون همراه با تکه های غذا اصطلاحا FOGs اطلاق میگردد .   در چربی گیر های شرکت های اروپایی چربی گیر فرمول محاسبه تعداد پرس غذا در روز + نوع ماده شوینده میباشد . میزان حلالیت ماده های شوینده محاسبه شده در فرمول چربی گیر درجه دو در نظر گرفته شده که بسیار از شوینده ها در کشور را شامل میشود . از این رو بر اساس دمای آب نوع ماده شوینده سخنتی آب و تعداد وعده های غذایی و تعداد پرس های غذایی جدول زیر حاصل میگردد.    

حجم
ابعاد
نوع
حداکثر تعداد سرو غذا در روز
ردیف
۱m3
 
fg
۱۰۰
۱
۱m3
 
fg
۲۰۰
۲
۱٫۵m3
 
fg
۳۰۰
۳
۲m3
 
fg
۴۰۰
۴
۲٫۵m3
 
fg
۵۰۰
۵
۳m3
 
fg
۶۰۰
۶
۳٫۵m3
 
fg
۷۰۰
۷
۴m3
 
fg
۸۰۰
۸
۵٫۰m3
 
fg
۹۰۰
۹
۵٫۵m3
 
fg's
۱۰۰۰
۱۰
۶m3
 
fg's
۱۲۰۰
۱۱
۷٫۵m3
 
fg's
۱۵۰۰
۱۲
۹m3
 
fg's
۱۸۰۰
۱۳
۱۱m3
 
fg's
۲۰۰۰
۱۴

اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati