»
چربی گیر های فایبرگلاس | ابعاد و اندازهابعاد دلخواه قابل تولید میباشد – بدون هزینه

 

مدل
ظرفیت m3
طول cm
عرض cm
ارتفاع cm
ضخامت جداره mm
مقطع
GF 0.5
۰٫۵
۷۵
۷۵
۱۰۰
۵
مستعطیل
GF 1
۱
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۵
۵
مستعطیل
GF 1.5
۱٫۵
۱۰۰
۱۵۰
۱۰۵
۵
مستعطیل
GF 2
۲
۲۰۰
۱۰۰
۱۰۵
۵
مستعطیل
GF 2.5
۲٫۵
۲۰۰
۱۰۰
۱۳۵
۵
مستعطیل
GF 3
۳
۲۴۰
۱۰۰
۱۳۵
۵
مستعطیل
GF 4
۴
۲۰۰
۱۵۰
۱۳۵
۵
مستعطیل
GF 5
۵
۲۵۰
۱۵۰
۱۳۵
۵
مستعطیل
GF 8
۸
۴۰۰
۱۵۰
۱۳۵
۷
مستعطیل
GF 9
۹
۴۵۰
۱۵۰
۱۳۵
۷
مستعطیل
GF 15
۱۵
۵۰۰
۲۰۰
۱۵۰
۷
مستعطیل
GF 25
۲۵
۶۱۰
۲۱۰
۲۰۰
۷
مستعطیل
GF 30
۳۰
۵۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۷
مستعطیل

اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati