»

سپتیک تانک فاضلابی

آشنایی با سپتیک تانک ( خرید و فروش )

سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه فیزیکی ( ته نشینی ) و تصفیه زیستی ( بیولوژیکی ) در آن با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان انجام می گردد. سپتیک تانکها تشکیل شده از استوانه سرپوشیده ای که معمولا با بتون آرمه و و در ابعاد مختلف ساخته می شوند . فاضلاب پس از ورود به سپتیک بدلیل کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق را به صورت ته نشینی از دست می دهد. مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره جمع می شوند این لجن حاوی ارگانیسم های زنده مختلف و مفیدی میباشد که به آنها عنوان کارگران تصفیه خانه هوازی و بی هوازی می دهند . این ارگانیسم ها از فاضلاب ورودی به عنوان غذا و منبع انرزی برای رشد و تکثیر خود استفاده می کنند و با مصرف بیشتر محتویات فاضلاب به عنوان غذا فاضلاب را تصفیه می کند .

طراحی سپتیک تانکهای چربی گیر به گونه ای صورت گرفته است که فضای مناسبی را جهت رشد و تکثیر باکتریهای بی هوازی که هضم لجن تولیدی را بر عهده دارند فراهم نماید . از این رو حجم لجن در کف سپتیک تانک تقریباً ثابت است . این افزایش حجم به گونه ایی است که طبق جدول و فرمولهای موجود برای دستگاههای تولیدی چربی کیر تا چندین سال نیازی به تخلیه لجن از داخل دستگاه نیست و اما فاضلابی که قبلاٌ وارد دستگاه سپتیک تانک شده است ، به علت از دست دادن مواد جامد معلق خود ، سبکتر گشته ودر بالای دستگاه جمع می شود . با ورد فاضلاب جدید که سنیگن می باشد و به کف دستگاه ته نشین می شود طبق قانون ظروف مرتبطه ، به همان میزان پساب حاصل از تصفیه فاضلاب که در بالای سپتیک تانک قرار گرفته از قسمت خروجی خارج می گردد . یکی از محاسن این نوع سپتیک تانکها نسبت به انباره موجود مسئله بو می باشد. بواسطه اینکه سپتیکهای چربی گیر کاملاٌ ایزوله و آببندی میباشد بویی احساس نمی گردد .

از محاسن استفاده از سپتیک تانکها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • سرعت اجراء
 • مناسب برای زمینه ها در و یا زمینهائی که قدرت جذب بسیار کمی دارند و یا مناطقی که سطح آبهای زیرزمینی در آن بالا می باشد .
 • بدیل اینکه استقرار در زمین مکانی را اشغال نمی نماید .
 • به دلیل اینکه یک سازه بتنی مسطح به آرماتور می باشد نه تنها کاهش استحکام پی ساختمان به دلیل حفاری را باعث نمی گردد ، تقویت خاک زیر پی را نیز بدنبال دارد .
 • هزینه بسیار مناسب
 • بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترومکانیکی نیازی به تعمیر و هزینه نگهداری و اپراتور ندارد .

جدول مشخصات فنی سپتیک تانکهای پیش ساخته

 

قابلیت کارکرد حجم(لیتر) ارتفاع(متر) قطر دستگاه(سانتی متر) مدل
نفر واحد مسکونی
۵ ۱ ۱۰۰۰ ۲٫۱۹ ۹۰ ST1
۱۰ ۲ ۲۰۰۰ ۲٫۶۶ ۱۱۰ ST2
۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۳٫۱۳ ۱۱۰ ST3
۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲٫۱۹ ۱۱۰ ST4
۲۰ ۴ ۴۰۰۰ ۲٫۶۶ ۱۶۰ ST5
۲۵ ۵ ۵۰۰۰ ۳٫۱۳ ۱۶۰ ST6
۳۰ ۶ ۶۰۰۰ ۳٫۶۰ ۱۶۰ ST7
۳۵ ۷ ۷۰۰۰ ۴٫۰۷ ۱۶۰ ST8
۴۰ ۸ ۸۰۰۰ ۴٫۵۴ ۱۶۰ ST9
۴۵ ۹ ۹۰۰۰ ۵٫۰۱ ۱۶۰ ST10
۵۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰ ۵٫۴۸ ۱۶۰ ST11
 سپتیک تانک
 Septic tank is a single unit treatment plant in which physical treatment (sedimentation) and biological treatment are performed simultaneously accompanied by anaerobic Bacteria. Septic tank made by this company is composed of a covered cylinder made by reinforced concert by different dimensions. Sewage loses some of heating materials as sediments, due to decrease in it’s flow, after entering to septic. Sediment materials are collected at the cesspit floor as sludge. The sludge includes various and useful living organism referred as aerobic and anaerobic treatment plant worker. These organisms use entrance sewage as food and energy resources fro growth and reproduction and treat the sewage by higher use of sewage contents as foods.

Generative septic tanks design of grp company has been performed as it provides an appropriate space for growth and reproduction of anaerobic bacteria full filing the task of production sludge digestion. Therefore the sludge volume at the tank septic floor is almost constant. This volume raise is performed as there is no need to discharge sludge out of the machine for several years, according to the exciting table and formula for generative machines through this company, but the sludge’s that has previously in to the septic tank machine, become clear to some extended due to losing it’s solid floating materials, and fluid upper layers possess this characteristics which place at the threshold of machine to exit from it.

By entry of new sludge which includes great deal of settler solid materials settled at the floor of machine, the same sewage produced from sewage treatment, placed at the top of septic tank, exit from outlet, according to connected plates rule. As it was mentioned sediment operation is done in septic tank reservoirs and by entry of sewage on the trend of contamination load treatment of new organic materials, the same sewage presented by physical treatment and involved to some extent by anaerobic biological interactions exit and so septic tank reservoirs is always full of water (below outlet pipe). After passing several months and activation of anaerobic bacteria and increasing bacteria, anaerobic digestion operations perform on sludge.

We know that the most part of human sewage is formed by organic materials, which is an appropriate food for this class of bacteria. Performing biochemical reactions on existing organic materials by bacteria, they obtain necessary energy for reproduction and decrease sewage contamination load, for this reason organic materials carbon is concerted to CHL, AZOT, to NH3 and sulfur to SH2, which all are used fro reactions was performed into the septic and the settled sludge rate remain constant.

By increasing the population of bacteria, the rate of betray materials in treed to land by different ways, one is absorbing well and the other using horizontal trench or conducting to an aerobic treatment plant for more treatment and re-we it for irrigation or washing. One of advantages of this kind of septic tank in proportion to existing chamber is odder. Because septic tank of GRP company are completely izole and water proofed. No odor is felt.


اشتراک گذاری

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati