»

اكسيژن فعال تصفیه فاضلاب بیمارستانی

یکی از مواد در تصفیه فاضلاب اکسیژن فعال میباشد هر چند این ماده در دستگاهها اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی می توان توسط یک تزریق کننده از این ماده در فرایند تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تصفیه فاضلاب بهداشتی بهره جست . در تصفیه فاضلاب بهداشتی در داخل دستگاه بصورت کاملا حساسی انجام میگردد . بیشتر از فرایند های تصفیه فاضلاب بیمارستانی مطلب خواهم نوشت ولی بهتر است ابتدا خواص و ویژگی های اکسیژن فعال را نام ببریم بعدا در مورد تصفیه فاضلاب بیمارستان توضیح دهیم .

۱-     برگرفته از طبيعت و كاملاً زيست محيطي
۲-     ضدعفوني كننده و تصفيه و تجزيه كننده زباله هاي عفوني و شيميايي
۳-     اثر بخشي به كليه ميگروارگانيسم ها (اسپورها،باكتريها،ويروسها،انگلها،و ….)
۴-     بي نياز از خريد و نگهداري مواد
۵-     ضدعفوني تصفيه و تجزيه كننده شيرآبه زباله
۶-     ضدعفوني و تصفيه تجزيه كننده گازهاي بوجود آمده
۷-     كمترين مصرف انرژي نسبت به روشهاي حرارتي مستقيم و غيرمستقيم
۸-     همگام به پيمان كيوتو
۹-     عدم نياز به اپراتور متخصص
۱۰-   توليد داخل كشور با استفاده از فن آوري روز دنيا

ویژگی های بالا این اهم را نشان میدهد که جایگاه اکسیژن فعال در تصفیه فاضلاب های بیمارستانی و تصفیه فاضلاب های بهداشتی و تصفیه فاضلاب های انسانی نقش مهمی میتواند ایفا نماید .


اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati