»

محاسبه ظرفیت چربی گیر

محاسبه ظرفیت چربی گیر آشپزخانه یا چربی گیر رستوران

tll

فاضلاب حاصل از شستشوی ظروف کثیف در آشپزخانه رستوران حاوی چربی های معلق میباشد . این چربی ها یه دو صورت درشت و ریز با یا بدون همراه با تکه های غذا اصطلاحا FOGs اطلاق میگردد .

 

در چربی گیر های شرکت های اروپایی چربی گیر فرمول محاسبه تعداد پرس غذا در روز + نوع ماده شوینده میباشد . میزان حلالیت ماده های شوینده محاسبه شده در فرمول چربی گیر درجه دو در نظر گرفته شده که بسیار از شوینده ها در کشور را شامل میشود . از این رو بر اساس دمای آب نوع ماده شوینده سخنتی آب و تعداد وعده های غذایی و تعداد پرس های غذایی جدول زیر حاصل میگردد.

 

 

حجم
ابعاد
نوع
حداکثر تعداد سرو غذا در روز
ردیف
1m3
fg
100
1
1m3
fg
200
2
1.5m3
fg
300
3
2m3
fg
400
4
2.5m3
fg
500
5
3m3
fg
600
6
3.5m3
fg
700
7
4m3
fg
800
8
5.0m3
fg
900
9
5.5m3
fg’s
1000
10
6m3
fg’s
1200
11
7.5m3
fg’s
1500
12
9m3
fg’s
1800
13
11m3
fg’s
2000
14

اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati