»
چربی گیر های فایبرگلاس | ابعاد و اندازهابعاد دلخواه قابل تولید میباشد – بدون هزینه

مدل
ظرفیت m3
طول cm
عرض cm
ارتفاع cm
ضخامت جداره mm
مقطع
GF 0.5
0.5
75
75
100
5
مستعطیل
GF 1
1
100
100
105
5
مستعطیل
GF 1.5
1.5
100
150
105
5
مستعطیل
GF 2
2
200
100
105
5
مستعطیل
GF 2.5
2.5
200
100
135
5
مستعطیل
GF 3
3
240
100
135
5
مستعطیل
GF 4
4
200
150
135
5
مستعطیل
GF 5
5
250
150
135
5
مستعطیل
GF 8
8
400
150
135
7
مستعطیل
GF 9
9
450
150
135
7
مستعطیل
GF 15
15
500
200
150
7
مستعطیل
GF 25
25
610
210
200
7
مستعطیل
GF 30
30
500
300
200
7
مستعطیل

اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati